Aanmelden kleinkamp

    Alle kosten voortvloeiende uit ziekte en/of ongevallen én het zoek of defect raken van spullen tijdens het kamp en/of de heen- en terugreis zijn voor rekening van ondergetekende.

    Paymentchoice: API call failed: [2024-06-17T12:25:10+0000] You have not set an API key or OAuth access token. Please use setApiKey() to set the API key.
    [bankchoice* bankchoice-782]